Guziki

Strona główna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie

dane teleadresowe:

 • 95-030 Rzgów,
 • ul. Literacka 2c
 • tel.: 42 214 21 12 – pracownicy socjalni
 • tel.: 42 227 18 76 – w sprawach: świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego
 • tel.: 42 214 12 40 – księgowość
 • fax: 42 239 59 97
 • e-mail: sekretariat@mopsrzgow.pl

NIP: 729-156-26-33

REGON: 470579830


Kierownik: Aneta Łopyta

 • tel.: 42 213 09 29

Dział świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i pozostałych

 • (budynek straży )
 • ul. Nadrzeczna 1
 • tel. 42 227 18 76

UWAGA! 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego z rządowego Programu „Rodzina "500+" będą przyjmowane w formie elektronicznej i papierowej

od 1 sierpnia 2017 r.

w Dziale Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i pozostałych 

ul. Nadrzeczna 1, 95-030 Rzgów 

(budynek straży pożarnej)

Poniedziałek, środa, piątek: godz. 7:00 - 15:00 

Wtorek godz. 9:00 - 17:00 

Środa - dzień bez interesanta

Informujemy, że 7 lipca 2017 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin, która nowelizuje między innymi ustawy: o świadczeniach rodzinnych, ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Termin wejścia ustawy w życie ustawy to 1 sierpnia 2017 r. 

Przypominamy, że 1 sierpnia 2017 r. to także data początku składania wniosków o świadczenie wychowawcze, jak również o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 rozpoczynający się od 1 października 2017 r. 

Ponadto od 1 sierpnia 2017 r. osoby zainteresowane będą mogły również składać wnioski o zasiłki rodzinne i specjalne zasiłki opiekuńcze na nowy okres zasiłkowy 2017/2018, co wynika ze zmian zawartych w ustawie o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin.

Wszelkie zmiany i dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem strony internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl.

Wzory wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego "500+" można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

19-07-2017 - Edycja treści.

06-07-2017 - Edycja treści.

10-05-2017 - Edycja treści.

03-02-2017 - Edycja treści.

21-10-2016 - Edycja treści.

21-07-2016 - Edycja treści.

20-04-2016 - Edycja treści.

01-04-2016 - Edycja treści.

17-12-2015 - Edycja treści.

07-08-2015 - Edycja treści.

07-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

07-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

06-06-2013 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 8191