Guziki

Strona główna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie

dane teleadresowe:

 • 95-030 Rzgów,
 • ul. Rawska 8
 • tel.: 42 214 21 12 – pracownicy socjalni
 • tel.: 42 227 18 76 – w sprawach: świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego
 • tel.: 42 214 12 40 – księgowość
 • fax: 42 239 59 97
 • e-mail: sekretariat@mops.rzgow.pl

NIP: 729-156-26-33

REGON: 470579830


Kierownik: Aneta Łopyta

 • tel.: 42 213 09 29

Dział świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i pozostałych

 • (budynek straży )
 • ul. Nadrzeczna 1
 • tel. 42 227 18 76

 Dobry start -  informacja

Dnia 1 czerwca 2018 r. weszła w życie uchwała Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start". Rząd uchwalił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody. 

W związku z powyższym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia "Dobry start" będą przyjmowane w formie elektronicznej od dnia 1 lipca 2018 r. do 30 listopada 2018 r. oraz tradycyjnie (w wersji papierowej) od dnia 1 sierpnia 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r.

Wnioski można składać w:

1. dziale świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i pozostałych, ul. Nadrzeczna 1, 95-030 Rzgów (budynek straży pożarnej) 

 • Poniedziałek, czwartek, piątek - godz. 7:00 - 15:00 
 • Wtorek - godz. 9:00 - 17:00 
 • Środa - dzień bez interesanta

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem strony internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.plhttps://www.mpips.gov.pl/dobrystart .

Wzory wniosków o przyznanie świadczenia "Dobry Start" można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz w siedzibie organu od 1 sierpnia 2018 r.

dobrystart@mopsrzgow.pl - adres mailowy do celów korespondencji w sprawach realizacji rządowego programu "DOBRY START"


UWAGA!!!

Miejski Ośrodek Pomocy w Rzgowie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do:

 • świadczenia wychowawczego z rządowego Programu ''Rodzina 500+'',
 • świadczeń rodzinnych:
 • świadczeń z funduszu alimentacyjnego

na okres zasiłkowy 2018/2019 będą przyjmowane w formie elektronicznej od dnia 1 lipca 2018 r. oraz w wersji papierowej od dnia 1 sierpnia 2018 r.

Wnioski można składać w dziale świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i pozostałych, ul. Nadrzeczna 1, 95-030 Rzgów (budynek straży pożarnej) :

Poniedziałek, czwartek, piątek – godz. 7:00 - 15:00

Wtorek – godz. 9:00 – 17:00

Środa – dzień bez interesanta

Wszelkie dodatkowe informacje oraz wzory wniosków można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl


 PROGRAM RODZINA 500+

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego z rządowego Programu „Rodzina "500+" będą przyjmowane w formie elektronicznej i papierowej od dnia 1 sierpnia 2017 r. do dnia 31 października 2017 r. w Dziale Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i pozostałych

ul. Nadrzeczna 1, 95-030 Rzgów

(budynek straży pożarnej)

Poniedziałek, środa, piątek - godz. 7:00 - 15:00

Wtorek - godz. 9:00 - 17:00

Środa - dzień bez interesanta

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem strony internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl.

Wzory wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego "500+" można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

24-09-2018 - Edycja treści.

17-09-2018 - Edycja treści.

02-07-2018 - Edycja treści.

21-06-2018 - Edycja treści.

19-06-2018 - Edycja treści.

18-06-2018 - Edycja treści.

19-07-2017 - Edycja treści.

06-07-2017 - Edycja treści.

10-05-2017 - Edycja treści.

03-02-2017 - Edycja treści.

21-10-2016 - Edycja treści.

21-07-2016 - Edycja treści.

20-04-2016 - Edycja treści.

01-04-2016 - Edycja treści.

17-12-2015 - Edycja treści.

07-08-2015 - Edycja treści.

07-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

07-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

06-06-2013 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 11837