Guziki

Ogłoszenia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje że, zgodnie
z Zarządzeniem Kierownika

15 grudnia 2018 r. (sobota) będzie czynny w godz. 7.00- 15.00

a dzień 24 grudnia 2018 r. poniedziałek -Wigilia jest dniem wolnym od pracy


OGŁOSZENIE

W związku z ogłoszonym świętem narodowym, z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej informujemy, że

12 listopada 2018 r. (tj. poniedziałek)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie będzie nieczynny


OGŁOSZENIE

Informujemy, że od dnia 17 września 2018 r. nastąpi zmiana adresu i siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej znajdującego się obecnie przy ul. Literackiej 2c na ul. Rawską 8 w Rzgowie.

Przeniesione zostaną Działy:
Pomocy Środowiskowej, Księgowość, Kierownictwo – tel. 42 214 21 12

Dział Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i pozostałych (świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze 500 Plus, świadczenia „Dobry Start”, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, pomoc materialna dla uczniów, dodatki mieszkaniowe, energetyczne, ) pozostaje w budynku Straży Pożarnej w Rzgowie przy ul. Nadrzecznej 1 (wejście z tyłu budynku, od parkingu straży) tel.42 227 18 76

Od w/w dnia tj. 17.09.2018 r. wszelką korespondencje prosimy kierować na adres:


 Uprzejmie informujemy,

iż zgodnie z Zarządzeniem kierownika Nr 40/2017 z dnia 21.12.2017 r.- dzień 02 stycznia 2018r. (tj. wtorek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzgowie za święto przypadające w sobotę w dniu 06 stycznia 2018r.


Zgodnie z art. 17 ustawy o pomocy społecznej do zadań obowiązkowych gminy należy opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

W celu realizacji tego zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie, ul. Literacka 2c, zaprasza do składania w siedzibie Ośrodka - do dnia 31.12.2017 r. - projektów zaplanowanych do realizacji w ramach Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Karta projektu zaplanowanego do realizacji w ramach Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych


UWAGA!!!

Przypominamy, że aby zachować ciągłość wypłat, wnioski o świadczenie wychowawcze z rządowego programu „Rodzina 500 plus”  na nowy okres świadczeniowy należy złożyć do końca października 2017 roku. Prawo do świadczenia jest ustalane na dany okres oświadczeniowy - drugi okres oświadczeniowy ruszył 1 października i potrwa do 30 września 2018 roku.

Złożenie wniosku jeszcze w październiku spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia.

Złożenie wniosku później niż w październiku powoduje, że prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu świadczeniowego.

Wniosek złożony w listopadzie, o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń, przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, nastąpi do dnia 31 stycznia następnego roku.

Do programu można dołączyć w dowolnym momencie.


Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzgowie Nr 30/2017 z dnia 29.09.2017 r.- dzień 17 listopada 2017 r. (tj. piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzgowie za święto przypadające w sobotę w dniu 11 listopada 2017 r.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

10-12-2018 - Edycja treści.

09-11-2018 - Edycja treści.

20-08-2018 - Edycja treści.

08-06-2018 - Edycja treści.

22-12-2017 - Edycja treści.

22-11-2017 - Edycja treści.

26-10-2017 - Edycja treści.

11-10-2017 - Edycja treści.

02-10-2017 - Edycja treści.

19-09-2017 - Edycja treści.

18-08-2017 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 574